Διαθέσιμα Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο PDF Ασφαλείας SDS

ΑΛΟΙΦΗ FARECLA G3 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 500ml

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: 7165
Κατασκευαστής: Farecla
Μοντέλο/Σειρά: G3 Renovator
Ιστοσελίδα κατασκευαστή: http://www.g3pro.com/product/g3-professional-paint-renovator/

Περιγραφή:

Η αλοιφη FARECLA G3 PAINT RENOVATOR χρησιμοποιεί ενα μείγμα λειαντικών τεχνολογίας σταδιακής ελάττωσης λείανσης EDA (Engineered Diminishing Abrasives) για να αφαιρέσει απαλά και αποτελεσματικά κηλίδες και ξεθωριάσματα χρωμάτων απο μεμονωμένες επιφάνεις αλλα και απο ολόκληρο το αυτοκίνητο, αφήνοντας ένα άψογο φινίρισμα εκθετηρίου χωρίς να βλάπτεται η επιφάνεις του χρώματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ :

Κατάλληλο για όλους τους τύπους βαφής

Χρησιμοποιείται απο επαγγελματίες

Γρήγορα και αποτελεσματικά επαναφέρει το ξεθωριασμένο χρώμα

Προσδιορισμός επικινδυνότητας: 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματοςΤαξινόμηση (CLP): -: EUH066; -: EUH208

Ανεπιθύμητες επιδράσεις: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει¬1,2-benzisothiazolin-3-one, a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]¬. Μπορεί να προκαλέσειαλλεργική αντίδραση.2.2. Στοιχεία επισήμανσηςΣτοιχεία επισήμανσης:

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.EUH208: Περιέχει . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.2.3. Αλλοι κίνδυνοιΑΒΤ: Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.Μέτρα πρώτων βοηθειών4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειώνΕπαφή με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό.Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε το μάτι με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.Βρώση: Πλύνετε το στόμα με νερό.Εισπνοή: Συμβουλευθείτε ιατρό.4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερεςΕπαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ελαφρός ερεθισμός στο σημείο επαφής.Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να σημειωθεί ερεθισμός και κοκκίνισμα.Βρώση: Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του λαιμού.Εισπνοή: Απουσία συμπτωμάτων.Καθυστερημένες / 6μεσες επιδράσεις: Δε διατίθενται δεδομένα.4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείαςΑμεση / Ειδική θεραπεία: Δεν ισχύει.