Διαθέσιμα Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο PDF Ασφαλείας MSDS

ΒΑΣΗ ΡΥΤΙΝΗ GLASURIT 90 M4 5Lt

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: 90-M4
Κατασκευαστής: Glasurit
Μοντέλο/Σειρά: 90-M4
Ιστοσελίδα κατασκευαστή: https://www.glasurit.com/en-int/glasurit-90-m-4-mixing-clear

Περιγραφή:

Υδατοδιάλυτο σύστημα βαφών διπλής επίστρωσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξαιρετική καλυπτικότητα
Εύκολη εφαρμογή
Εξαιρετική αφομοίωση άχνας κατά τον ψεκασμό
Υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Χρώμα LINE 90 : 100
M4 : 60%

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ

ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ : HVLP 1.3 0.7 bar στο μπέκ
Συμβατικό 1.3 – 1.4 2.0 – 2 bar

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 2 φορές ψέκασμα με παχος 10 – 15 μm

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ : Στέγνωμα στους 20°C : 5 min μεταξύ ψεκασμών.

Βεντάλια Τελείως ανοιχτή

Πίεση ψεκασμού στο μπέκ 0,7 bar (10ps)

Πιθανοι κινδυνοι

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕK) αριθ. 1272/2008 [CLP] ∆εν είναι αναγκαίο να ταξινοµηθεί το προϊόν σύµφωνα µε τα κριτήρια της GHS. 2.2. Στοιχεία επισήµανσης Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕK) αριθ. 1272/2008 [CLP] Επισήµανση ειδικών σκευασµάτων: EUH208 Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Το προϊόν περιέχει όµως υλικά µε υποχρεωτική σήµανση