ΣΠΡΕΙ ΒΕΡΝΙΚΙ HB BODY 496 AUTOCLEAR 400ml
Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση σε 1 εργάσιμη ημέρα

Κατασκευαστής: HB BODY
Μοντέλο/Σειρά: 496S
Ιστοσελίδα κατασκευαστή: http://www.hbbody.com.gr/product/?pid=199&m=2&lang=gr

Περιγραφή:

Διαφανές βερνίκι με υψηλή γυαλάδα, άριστο γλασσάρισμα, γρήγορη σκλήρυνση κατάλληλο για υψηλού επιπέδου αποτελέσματα.

Εγγυάται γυαλάδα διαρκείας και προσφέρει τέλεια προστασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

 

μειώνεται στα 20 λεπτά στους 60°C. Επιπρόσθετα 20 λεπτά μετά το ψήσιμο μπορεί να γίνει συναρμολόγηση, μικρές επιδιορθώσεις όπως επίσης και γυάλισμα

Το προϊόν περιέχει , ξυλόλιο, μίγμα ισομερών οξικός n-βουτυλεστέρας οξικό 2-βουτοξυαιθυλο Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.Δηλώσεις προφυλάξεων γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνατε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). Φυλάσσεται κλειδωμένο. Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.Περιέχει mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-o-hydroxypoly(oxylethene);a-3- (3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-o-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4- hydroxyphenyl) propionyloxypoly(oxyethylene), bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebacate.Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων : 2107793777